Tasarım Hukuku

  • Tasarım İhlal ve Tazminat Davaları
  • Tasarım taklitleriyle ilgili tespit davaları.
  • Tasarım Hükümsüzlük Davaları
  • Tasarım Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması.
  • Tasarım devir Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Tasarım Hukuku Risk Analizi.
  • Tasarım konusundaki Hukuksal ihtilaflarla ilgili Hukuki Mütalaa Hazırlanması.
  • Tasarım Hukuku konusunda hukuki danışmanlık.
  • Tasarım Değerlemesi konusunda bilirkişilik ve hukuki danışmanlık hizmetleri.

Comments are closed.