Hakkımda

alicav01 (4)

 • 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum.
 • 1996 yılında Avukatlık yapmaya başladım.
 • 1997 yılında Marka ve Patent vekili oldum
 • 2000 yılında Avrupa Patent Vekili oldum.
 • Mahkemelerde Patent ve Marka konusunda bilirkişilik yapmaktayım.
 •  2000 yılında Adres Patent Ltd. Şti. ni Av.Ali Yüksel ve Av. Hilmi Özalp ile birlikte kurdu şirketin genel müdürü oldu. Halen Adres Patent Yönetim Kurulu üyesidir.
 • Patent –Marka-Tasarım konularında yüzden fazla makalem bulunmaktadır. Halen fikri ve sınai haklarda makaleler yazmaya ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmekteyim.
 • LASİAD, MÜSİAD gibi işadamları derneklerinin üyesiyim, aynı zamanda,   MÜSİAD da Hizmet Sektörü yönetim kurulu üyeliği ve Danışmanlık Sektör Kurulu üyeliği yaptım.
 • TÜZDER (Tüm üstün zekalılar derneği) kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptım.
 • Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, İş Hukuku Enstitüsü kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesiyim.
 • INTA (International Trademark Association) üyesiyim.
 • EPI  (European Patent Institute,) üyesiyim.
 • 2002 yılında Patent ve Marka Rehberi ve 2010 yılında  Kar Getiren Patent Stratejileri; Patentle Kazanmak  isimli kitabım yayınlanmıştır.
 • 2008 yılında başlattığımız Patent Fabrikası projesiyle yüzlerce firma patent bilincine kavuşmuştur.
 • Bir çok Üniversite’de, İşadamları derneğinde ve özel şirketlerde  patent-marka-tasarım ve inovasyon, patent ve marka hukuku konularında  seminerler verdim ve halen seminer vermeye  devam etmekteyim. Seminer talepleriniz için alicavusoglu@alicavusoglu.av.tr den talepte bulunabilirsiniz.
 • 2009 yılında 10 yılda 1 milyon patent  Türkiye Patent Hareketi isimli projeyi başlatmış ve halen devam ettirmektedir. 2023 Türkiye Hedefi olan 500 milyar dolar ihracat hedefine Katma Değerli ürünlerle , Katma Değerli ürünlerinde patent odaklı ar-ge yaparak kazanılacağına olan inancını her ortamda anlatmaya devam etmekteyim.
 • Patent ve Marka Davalarında danışmanlık yapmaktayım.
 • Özel şirketlere ve üniversitelerde patentle ilgili seminer çalışmalarına devam etmektedir.
 • Patent ve Marka başta olmak üzere tüm Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarıyla ilgili hukuki danışmanlık yapmakta, hukuki mütaala yazmakta ve davalarını takip etmektedir.
 • Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemelerinde; patent,marka ve tasarım hukuku ile ilgili davalarda bilirkişilik yapmaktayım
 • Patent,Marka,Tasarım,Ticaret Ünvanlarının Korunması, İnternet hukuku,Sosyal Medya Hukuku, Alan Adlarının Korunması ile ilgili dava ve ihtilaflar konusunda danışmanlık yapmakta ve davalarını takip etmekteyim.
 • Çalışma prensibimiz aldığımız her davayı, her işi titizlikle ve en hızlı  ve en kaliteli şekilde ve müvekkillerimizin menfaatlerini en iyi koruyacak şekilde çalışmaktayız. Ayrıca müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını analiz ederek, bir sonraki aşamayı ve ileride karşılaşacakları riskli durumları da öngörecek çözümler üretmekteyiz.

 

 

Comments are closed.