Patent Hukuku

 

  • Patent ve Faydalı Model İhlal ve Tazminat Davaları
  • Patent ve Faydalı Model taklitleriyle ilgili tespit davaları.
  • Patent ve Faydalı Model Hükümsüzlük Davaları
  • Patent ve Faydalı Model Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması.
  • Patent ve Faydalı Model Devir Sözleşmelerinin hazırlanması
  • Patent Hukuku Risk Analizi.
  • Patent ve Faydalı Model Hukuksal ihtilaflarıyla ilgili Hukuki Mütalaa Hazırlanması.
  • Patent ve Faydalı Model Hukuku konusunda hukuki danışmanlık.
  • Patent ve Faydalı Model Değerlemesi konusunda bilirkişilik ve hukuki danışmanlık.
  • Patent ve Faydalı Model Değerleme Raporu hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetleri.

Comments are closed.