Marka Hukuku

 • Marka İhlal ve Tazminat Davaları
 • Marka taklitleriyle ilgili tespit davaları.
 • Marka taklitleriyle ilgili toplatma işlemleri ve Savcılık Şikayetlerinin yapılması ve Ceza Davalarının takibi.
 • Marka Hükümsüzlük Davaları
 • Marka Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Marka devir Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Marka Hukuku Risk Analizi.
 • Marka konusundaki Hukuksal ihtilaflarla ilgili Hukuki Mütalaa Hazırlanması.
 • Marka Hukuku konusunda hukuki danışmanlık.
 • Marka Değerlemesi konusunda bilirkişilik ve hukuki danışmanlık hizmetleri.
 • Marka Değerleme Raporu hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetleri.

Comments are closed.