Sermaye=Sadece Nakit Para Değildir ?

timemoney

Şirketler kurulurken ortaklar şirkete sermaye olarak genelde kanunda yer alan miktardan az olmamak kaydıyla para koyarlar. Ve şirketlerin sermayesi 100.000 TL., 1.000.000 TL. gibi nakitlerle ifade edilir. Oysa gerçek bu değildir. Sermaye demek sadece şirketin nakit malvarlığı değildir, Sermaye sadece şirketin sahibi olduğu , binalar, fabrikalar da değildir. Şimdi bir şirketin nakit ve gayrimenkullerden başka nelerin sermaye olarak gösterilebileceğini inceleyeceğiz.

 

Yeni kabul edilen Ticaret Kanunumuza göre  ticaret şirketlerine sermaye olarak şu değerler konulabilir;

 

  1. Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar,

 

  1. Fikri Mülkiyet Hakları (Tescilli patentler, faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, Telif hakları,Coğrafi işaret hakları gibi fikri mülkiyet hakları şirketlere sermaye olarak konulabilir.)

 

 

  1. Taşınırlar ve her çeşit taşınmazlar ( Makinalar, Gayrimenkuller, araçlar gibi)

 

  1. Kişisel emek (Bir ressamın kişisel emeği gibi)

 

 

  1. Ticari İtibar

 

  1. Ticari işletmeler

 

 

  1. Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler(Şirket ortakları tarafından gerçek hak sahipliğiyle tescil edilmiş .com, com.tr vb. internet alan adları, işletilmekte olan ve değer biçilebilen bir web sitesi, gibi)

 

  1. Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar,

 

 

  1. Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer.

 

 

Bu hükümlerden bazıları eski Ticaret Kanunumuzda da mevcut idi. Bunlardan fikri mülkiyet hakları kısmen daha önce vardı. Yeni kanunda “Fikri Mülkiyet Hakları” ibaresiyle her türlü fikri ve sınai hakkın buraya dahil olacağı belirtilmektedir.

 

Yeni kanunda eklenmiş olan “Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler” ise çağımızın  en önemli araçlarından olan internet üzerindeki haklara ve değerlenebilir haklara yer verilmiştir.  Yani alan adı deyip küçümsemek gerekir. Bazen çok küçük harcamalar yapılarak tescillenen bir alan adı bir şirkete sermaye olarak konulabilir ve konulan nakitten bile değerli hale gelebilir.

 

 

 

 

 

Yine aynı şekilde tescil ettirilen bir marka bir  şirkete sermaye olarak konulabilir ve bazen konulan nakit paradan bile kıymetli olabilir. Önceden marka tescil almak için mutlaka ticari bir faaliyet gösterme şartı aranmaktaydı. Ancak 2005 yılından beri hiçbir ticari faaliyeti olmayan bir şahıs da kendi adına marka tescili alabilmektedir. Ve bu tescillemiş olduğu markayı ileride kuracağı şirkete sermaye olarak koyabilecektir. Bu husus şirket kuracaklar için büyük kolaylıklar ihtiva etmektedir.

 

Herhangi bir bireysel mucit de tescillemiş olduğu bir patenti veya faydalı modeli kurulacak bir şirkete sermaye olarak koyabilecektir. Bu husus bireysel mucitlere ticari faaliyetin yolunu açması bakımından  ve bireysel mucitlerin buluşlarını ticarileştirirken kurulacak şirketlere ortak olmalarını kolaylaştırması bakımından önemlidir.

 

Kısacası sermaye demek sadece nakit para demek değildir diyoruz ve ekliyoruz ; “Markanız sermayenizdir, onu tescille koruyunuz”

 

 

Saygılarımla,

 

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU

 

www.alicavusoglu.av.tr